GEZOND GROEIEN

 

Uw groeiambities vragen om een slagvaardige manager met een aanpakkersmentaliteit. Een daadkrachtige initiator en een ervaren realisator.

 

ANGELIKA HERBEN | MBA | LEAN SIX SIGMA BLACK BELT

Bedreven & gedreven

 

Ik ben Angelika Herben, MBA-geschoold executive manager en bedrijfsadviseur. Ik heb veel ervaring met uiteenlopende, bedrijfsmatige vraagstukken in verschillende sectoren. Organisatieontwikkeling, procesoptimalisatie, lijnmanagement en ontwikkeling van teams vormen een rode draad in mijn carrière, waarbij de kern ligt in het waarnemen van een organisatie, de markt waarin deze zich beweegt en het overheidsbeleid waar de desbetreffende organisatie mee te maken heeft.

 

Strateeg

Ik ben een bedrijfskundige in hart en nieren. Ik krijg energie van het vormen van strategisch beleid met betrekking tot het ontsluiten van (nieuwe) markten, het ontwikkelen van producten en het faciliteren van groei.

Problem solver

Ik heb veel fusies en veranderprocessen begeleid, waardoor mijn probleemoplossend vermogen sterk ontwikkeld is. Ook ben ik praktisch ingesteld. Als persoon ben ik hard op de inhoud,  maar wel met hart voor de mens.

Aanpakker

Mijn Lean Six Sigma Black Belt helpt mij om snel en daadkrachtig te implementeren en te blijven optimaliseren. Zo weet ik eenvoudig knelpunten te identificeren én op te lossen. Een organisatie is immers zo sterk als de zwakste schakel.

Belangenbehartiger

Mijn ruime ervaring en brede blik stellen me niet alleen in staat om als gesprekspartner op te treden voor alle lagen in een organisatie, maar ook voor externe stakeholders. Zo kan ik eenvoudig verbanden leggen en met hetzelfde gemak faciliteer ik de verbinding tussen zowel interne als externe partijen.

Bedreven & gedreven

 

Ik ben Angelika Herben, MBA-geschoold executive manager en bedrijfsadviseur. Ik heb veel ervaring met uiteenlopende, bedrijfsmatige vraagstukken in verschillende sectoren. Organisatieontwikkeling, procesoptimalisatie, lijnmanagement en ontwikkeling van teams vormen een rode draad in mijn carrière, waarbij de kern ligt in het waarnemen van een organisatie, de markt waarin deze zich beweegt en het overheidsbeleid waar de desbetreffende organisatie mee te maken heeft.

Lees meer

Strateeg

Ik ben een bedrijfskundige in hart en nieren. Ik krijg energie van het vormen van strategisch beleid met betrekking tot het ontsluiten van (nieuwe) markten, het ontwikkelen van producten en het faciliteren van groei.

Problem solver

Ik heb veel fusies en veranderprocessen begeleid, waardoor mijn probleemoplossend vermogen sterk ontwikkeld is. Ook ben ik praktisch ingesteld. Als persoon ben ik hard op de inhoud,  maar wel met hart voor de mens.

Aanpakker

Mijn Lean Six Sigma Black Belt helpt mij om snel en daadkrachtig te implementeren en te blijven optimaliseren. Zo weet ik eenvoudig knelpunten te identificeren én op te lossen. Een organisatie is immers zo sterk als de zwakste schakel.

Belangenbehartiger

Mijn ruime ervaring en brede blik stellen me niet alleen in staat om als gesprekspartner op te treden voor alle lagen in een organisatie, maar ook voor externe stakeholders. Zo kan ik eenvoudig verbanden leggen en met hetzelfde gemak faciliteer ik de verbinding tussen zowel interne als externe partijen.

Angelika Herben - portret

(ge)Werkt voor:

MEE NL

MEE NL – Programmamanager divisie Arbeid & Participatie
Utrecht | 2016 – 2018

Lees meer
 • Bestuur en leden strategisch en tactisch geadviseerd als Business Development manager;
 • Nieuwe landelijke programmalijn ontwikkeld, afgestemd op de vraag van mensen met afstand tot arbeidsmarkt of in transitie school naar werk;
 • Business plan uitgewerkt t.b.v. personeelsoptimalisatie, implementatie nieuwe bedrijfsprocessen en afstemmen richtlijnen voor landelijke en lokale politiek;
 • Als productmanager van (arbeids)participatieprojecten van MEE NL verantwoordelijk voor het verstevigen van de positie van mensen met een beperking op de arbeidsmarkt;
 • Na kwartiermaken vraag uit de markt opgehaald, strategie bepaald, vastgestelde bedrijfsstrategie vertaald naar een programmalijn. Veranderstrategie uitgerold richting regionale MEE-organisaties en externe stakeholders;
 • Nauwlettende bewaking relaties tussen verandermanagement, procesmanagement, portfoliomanagement, programmamanagement en projectmanagement.

Resultaten:

 • In samenwerking met relevante netwerkpartners product-marktcombinaties op het gebied van arbeid en transitie van school naar werk voor mensen met een beperking ontwikkeld;
 • Verschillende stakeholderbelangen doorgrond en gekanaliseerd.
 • Complexe vraagstukken met verschillende partijen en belangen behandeld;
 • Duurzame dialoog gebouwd met stakeholders en de bestuurlijke sensitiviteit vergroot;
 • Interne organisatie voorbereid op introductie nieuwe producten op het gebied van (arbeids)participatie;
 • Ontwikkeling en behartigen van belangen organisatie en doelgroep tijdens productie TV-programma ‘Kitchen Impossible’ (SBS / NET5 / Vincent TV-producties).
De Waalboog

De Waalboog – Manager Welzijn & Dagbesteding AI

Nijmegen | 2015 – 2016

Lees meer
 • Divisie in kaart gebracht in afstemming met RVB en RVT;
 • Plan van aanpak gemaakt voor uitvoering van optimalisatie;
 • Plan uitgewerkt met als doelen: personeelsoptimalisatie, introductie nieuwe bedrijfsprocessen en richtlijnen;
 • Optimaliseren van processen zodat welzijn en dagbesteding van bewoners kostendekkend worden en aansluiten bij de behoefte en wensen van deze
  tijd;
 • Ontwikkelen en implementeren “Welzijn en Dagbesteding nieuwe Stijl”, vraaggericht en belevingsgericht.
MEE Gelderse Poort

MEE Gelderse Poort – Regiomanager

Arnhem | 2010 – 2015

Lees meer
 • Binnen cluster Wmo, jeugd en arbeid integraal eindverantwoordelijk voor 52 FTE in het primaire proces;
 • Overgang van AWBZ naar gemeente begeleid en de daarbij behorende veranderingen in bedrijfsprocessen en richtlijnen geïntroduceerd;
 • Veranderingsprocessen begeleiden, re-organiseren, implementeren;
 • Opstarten dialoog met externe stakeholders (sociale partners gemeenten);
 • Kansen in kaart brengen, strategie ontwikkelen voor het voortbestaan van MEE GP;
 • Uitbouwen van samenwerkingsverbanden, inkomsten genereren,
  onderhandelen;
 • Intern mensen voorbereiden op en meenemen in nieuwe werkelijkheid van de zorg.

Resultaten:

 • Branding MEE ontwikkeld, cultuur verandering in gang gezet van non-profit naar profit, nieuwe duurzame samenwerkingen ontwikkeld.

Transitiebegeleiding:

 • Integrale verantwoordelijkheid, interne cultuur veranderen naar gewenste strategie en ambities;
 • Deelname kernteam ontwikkelteams voor gehele sociale domein en Wmo
  gemeente Arnhem en omliggende regio;
 • Borgen kennis en expertise in wijk- en gebiedsteams;
 • Kwartier maken expertise-afdeling om kennis en formatie van MEE te
  borgen in het sociale domein en samenwerkingspartners;

Resultaten transitiebegeleiding:

 • 93% van het non-profit AWBZ budget omgezet naar profit gelden waardoor primair proces in stand is gebleven;
 • Nieuw strategisch beleid ontwikkeld op het gebied van markt, product en organisatie;
 • Bestaande producten doorontwikkeld en nieuwe concepten bedacht.
CLC Vectra - Centrum voor Live Communication

CLC Vectra – Bestuurssecretaris & business development manager Arbeid
Breukelen | 2008 – 2010

Lees meer
 • Strategische ondersteuning bestuur en directie;
 • Integraal verantwoordelijk voor personeelsbeleid, facility management en financiën;
 • Secretaris en beheer financiën, beleidsvoorbereiding visie en strategie;
 • Adviseren bestuur & leden t.a.v. kwaliteit en arbeidsvoorwaarden, scholing, milieu;
 • Coördinatie web van platforms en convenanten branche;
 • Protocol-afspraken maken en uitvoeren met sociale partners;
 • CAO-onderhandelingen;
 • Leiding geven aan projecten m.b.t. organisatiestructuur, zichtbaarheid en communicatie;
 • Netwerk uitbreiden;
 • Fusiebegeleiding 3 verenigingen.

Resultaten:

 • Fusie is volbracht en duurzame samenwerkingen zijn ontwikkeld;
 • Ledenbestand is 11,3% toegenomen.
VBZ

Vereniging voor de Bakkerij en Zoetwarenindustrie – Bestuurssecretaris & business development manager Arbeid 
Rijswijk | 2002 – 2007

Lees meer
 • Strategische ondersteuning bestuur en directie;
 • Integraal verantwoordelijk voor personeelsbeleid, facilitymanagement, financiën en communicatie;
 • Aansturen personeel branche-organisatie;
 • Ontwikkeling programma voor het vergroten van de leden betrokkenheid om hiermee het potentieel van de vereniging nog beter te benutten;
 • Jaarlijks terugkomend event georganiseerd voor de algemene ledenvergadering en ISM;
 • Integraal leiderschap verduurzaming bakkerij- en zoetwarenindustrie met het MVO programma vanuit de motivatie om een maatschappelijk verantwoord en optimaal ondernemersklimaat te bevorderen. Het resultaat; betrokkenheid bij relevante maatschappelijke vraagstukken;
 • Lid diverse platforms ( o.a. VNO-NCW, AWVN);
 • Coördinatie en aanspreekpunt projecten positionering, profilering in landelijke politieke netwerken;
 • Projectleider Arboconvenant Zoetwarenindustrie, nationaal schoolontbijt.

Resultaten:

 • 25% groei ledenbestand en omzet;
 • Gesprekspartner geworden van alle politieke besluitvormers en stakeholders;
 • Fusie van drie branches naar één.
Icelandair

Icelandair – National director of operations Benelux
Amsterdam | 2000 – 2002

Lees meer
 • Aansturing personeel;
 • Eindverantwoordelijke voor personeelsbeleid, communicatie, kwaliteitsmanagement, reserveringen en sales;
 • Begroting en jaarplannen maken.

Resultaten:

 • Uitbreiding salesactiviteiten;
 • Relatie stakeholders versterkt;
 • Rebranding en nieuwe concepten ontwikkeld.
Air Holland

Air Holland Charter BV – Operations Manager
Oude Meer | 1994 – 1999

Lees meer

Transitie van cabin crew member naar operations manager

KLM Royal Dutch Airlines

KLM Royal Dutch Airlines – International cabin crew member
Amstelveen | 1992 – 1994

(ge)Werkt met:

(ge)Werkt met:

Geleerd bij:

 

Innervida
Bergschenhoek
De Ontplooiingsacademie – Leiderschap | 2017

Salrus Gelria
Arnhem
Leergang strategische Personeelsplanning | Diploma 2015

Firebrand / PEEC – Productivity Engineering Europe Corporation
Helvoirt
 Lean Six Sigma | Diploma 2014
LEAN Six Sigma Black belt | Diploma 2014

IBO Healthcare – Bedrijfskunde
Leusden
Master of Business Administration, zorg, bedrijfskunde. Bedrijfskundige analyse Prinsenstichting Purmerend | Diploma 2012

Academie Verenigingsmanagement
Breukelen
Diploma Grondslagen Branche Ontwikkeling (post HBO) – Certificaat innovatie, diversiteit, pensioenrecht | Diploma 2006

Kluwer
Alphen aan den Rijn
Diploma Arbeidsrecht | Diploma 2005

IPD hoger management
Zeist
HBO personeelsmanagement | Diploma 2003

ISW-IBB
Zaltbommel
Diploma Middle Management | Diploma 2000

International High School – Eurocollege
Hogere Hotelschool – Hospitality Management

Den Haag
Hotelwezen, luchtvaart & evenementenorganisatie | Diploma 1992

ASC
Alphen aan de Rijn
Toeristisch verkeer voor stewardess, gastvrouw, evenement organisatie | Diploma 1990

MEAO
Gouda
Diploma 1990

 

Nevenactiviteiten

 

SKOR scholen – GMR lid
Gastouderopvang Tobi
Bestuurslid gastouderopvang

Bij gelegenheid:
Koken, tuinieren, gastvrouwschap, organiseren van evenementen voor goede doelen.

Geleerd bij:

 

Innervida
Bergschenhoek
De Ontplooiingsacademie – Leiderschap | 2017

Salrus Gelria
Arnhem
Leergang strategische Personeelsplanning | Diploma 2015

Firebrand / PEEC – Productivity Engineering Europe Corporation
Helvoirt
 Lean Six Sigma | Diploma 2014
LEAN Six Sigma Black belt | Diploma 2014

IBO Healthcare – Bedrijfskunde
Leusden
Master of Business Administration, zorg, bedrijfskunde. Bedrijfskundige analyse Prinsenstichting Purmerend | Diploma 2012

Academie Verenigingsmanagement
Breukelen
Diploma Grondslagen Branche Ontwikkeling (post HBO) – Certificaat innovatie, diversiteit, pensioenrecht | Diploma 2006

Meer opleidingen

Kluwer
Alphen aan den Rijn
Diploma Arbeidsrecht | Diploma 2005

IPD hoger management
Zeist
HBO personeelsmanagement | Diploma 2003

ISW-IBB
Zaltbommel
Diploma Middle Management | Diploma 2000

International High School – Eurocollege
Hogere Hotelschool – Hospitality Management

Den Haag
Hotelwezen, luchtvaart & evenementenorganisatie | Diploma 1992

ASC
Alphen aan de Rijn
Toeristisch verkeer voor stewardess, gastvrouw, evenement organisatie | Diploma 1990

MEAO
Gouda
Diploma 1990

Nevenactiviteiten

SKOR scholen – GMR lid
Gastouderopvang Tobi
Bestuurslid gastouderopvang

Bij gelegenheid:
Koken, tuinieren, gastvrouwschap, organiseren van evenementen voor goede doelen.